Virtus

Virtus
Godin van de moed,
dapperheid, trouw

Copia

Copia
Godin van welvaart
en overvloed

Aphrodite

Godin van de liefde,
schoonheid en seksuele extase

Ostara

Ostara
Lentegodin van leven
en vruchtbaarheid